26. редовна седница Скупштине града Крагујевца

Република Србија

Град Крагујевац

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Број: 06-645/23-I

Дана: 22.09.2023. године

Крагујевац

 

На основу члана 42. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члана 64. став 2., члана 114. став 3, члана.123., 124. и 125. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 16/21),

 

САЗИВАМ

XXVI  РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

за 29.09.2023. године (петак) са почетком у 9.00 сати

 

За седницу предлажем следећи :

 

ДНЕВНИ РЕД

 

1. Предлог одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине града Крагујевца Небојши Симићу

 

2. Предлог одлуке о измени Одлуке о одређивању назива улицама и засеоцима у насељеним местима на територији града   Крагујевца 

 

3. Предлог одлуке о промени назива дела улице Белодримска и утврђивању назива улица Дечја

 

4. Предлог одлуке о проширењу ''Слободне зоне Шумадија''

 

5. Предлог одлуке о методу и моделу приватизације Привредног друштва ''Радио телевизија Крагујевац'' доо Крагујевац

 

6. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац број XLIV/5 од 19. јуна 2023. године

           

7. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Јавног предузећа ''Путеви''  Крагујевац број 01-338/2 од 31. августа 2023.године Крагујевац

 

8. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац број 12-23139 од 14. септембра 2023. године

 

9. Предлози одлука о давању сагласности на Одлуке о расподели добити за 2022. годину јавних предузећа:

- Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац 

- Јавног предузећа ''Урбанизам''- Крагујевац

- Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'' Крагујевац 

 

10. Предлози одлука о давању сагласности на Одлуке о расподели добити за 2022. годину привредних друштава:

- eKG infoData доо, Крагујевац  

- Друштва са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам, дoo Крагујевац

- Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља  д.о.о. Крагујевац

- „Центар за стрна жита и развој села“ д.о.о. Крагујевац  

- Слободна зона Шумадија ДОО Крагујевац  

- Спортског привредног друштва ''ФК Раднички 1923'' д.о.о. Крагујевац  

- Спортског привредног друштва ''Раднички'' д.о.о. Крагујевац  

- ''Бизнис иновациони центар'' д.о.о. Крагујевац  

- ''Радио телевизија Крагујевац'' доо Крагујевац  

- Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац

 

11.Предлог решења o давању сагласности на Статут о изменама и допунама Статута Јавног стамбеног  предузећа ''Крагујевац'' Крагујевац

 

12. Предлог решења о давању сагласности Спортском привредном друштву ''Раднички'' д.о.о. Крагујевац на Одлуку о повећању основног капитала друштва, број 01-2255 од 14. септембра 2023. године

 

13. Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допуни Годишњег програма пословања Јавног стамбеног предузећа ''Крагујевац'', Крагујевац за 2023.годину

 

14. Предлози решења о давању сагласности на Програме о изменама и допунама Годишњих програма пословања за 2023. годину:

- Друштва са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац

- Спортског привредног друштва ''Раднички'' д.о.о.  Крагујевац

- Спортског привредног друштва ''ФК Раднички 1923'' д.о.о. Крагујевац

- Застава Завода за здравствену заштиту радника д.о.о.  Крагујевац

 

15. Предлози решења о давању сагласности на Одлуке о изменама финансијских планова установа културе за 2023. годину:

- Центра за неговање традиционалне културе „Абрашевић“ Крагујевац

- Музичког центра у Крагујевцу

- Спомен - парка „Крагујевачки октобар“

- Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

- Дома омладине „Крагујевац“

- Историјског архива Шумадије Крагујевац

- Установе културе „Кораци“

- „Позоришта за децу и младе“ Крагујевац

- Књажевско - српског театра

- Народнe библиотекe „Вук Караџић“ у Крагујевцу

- Народнoг музеја Шумадије у Крагујевцу


16. Предлог закључака о прихватању Редовних годишњих финансијских извештаја и Годишњих извештаја о пословању за 2022. годину, јавних предузећа:

- Коригованог редовног годишњег финансијског извештаја и Годишњег извештаја о пословању Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац

- Редовног годишњег финансијског извештаја и Годишњег извештаја о пословању Јавног комуналног предузећа ''Водовод и канализација'', Крагујевац

- Редовног годишњег финансијског извештаја Јавног предузећа ''Урбанизам''- Крагујевац 

- Редовног годишњег финансијског извештаја укључујући и извештај ревизора везано за предметне финансијске извештаје и Годишњег извештаја о пословању Јавног предузећа ''Путеви'' Крагујевац

 

17. Предлози закључака о прихватању Редовних годишњих финансијских извештаја за 2022. годину привредних друштва:

- Друштвa са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац

- eKG InfoData доо, Крагујевац  

- Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља  д.о.о. Крагујевац

- Спортског привредног друштва ''ФК Раднички 1923'' д.о.о. Крагујевац  

- „Центар за стрна жита и развој села“ д.о.о. Крагујевац  

- Слободна зона Шумадија ДОО Крагујевац  

- Спортског привредног друштва ''Раднички'' д.о.о. Крагујевац  

- ''Бизнис иновациони центар'' д.о.о. Крагујевац  

- ''Радио телевизија Крагујевац'' доо Крагујевац  

- Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац

 

18. Предлог решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији града Крагујевца

 

19. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења

 

20. Одборничка питања.

 

Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу.

 

Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града.

 

Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове органа Града на телефоне 306-124 и 306-130.