Наручилац: Градска управа за инспекцијске послове и комуналну милицију

ЈН 0003/23 Рушење бесправно изграђених објеката на основу решења грађевинског инспектора  14.11.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију:https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/192618

 

 

ЈН 0003/23 Рушење бесправно изграђених објеката на основу решења грађевинског инспектора  04.10.2023

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију:https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/183696