План детаљне регулације „Радна зона Цветојевац уз Северну обилазницу