2023. година

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ПРЕДЛОЖЕНИХ ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА - ЂУРЂЕВДАНСКЕ НАГРАДЕ 24.03.2023

Решењe бр. 465-21/23-XXX-01 од 21.03.2023

Решењe бр. 465-4/23-XXX-01 од 17.03.2023

Решењe бр. 465-7/23-XXX-01 од 21.03.2023

Решењe бр. 465-6/23-XXX-01 од 20.03.2023

Решењe бр. 465-5/23-XXX-01 од 20.03.2023

Решењe бр. 465-74/23-XXX-01 од 21.03.2023

Решењe бр. 465-73/23-XXX-01 од 21.03.2023

Решењe бр. 465-72/23-XXX-01 од 21.03.2023

Решењe бр. 465-27/23-XXX-01 од 16.03.2023

Решењe бр. 465-38/23-XXX-01 од 15.03.2023

Решењe бр. 465-71/23-ХХХ-01 од 13.03.2023

Решењe о исправци грешке Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, Секретаријата за имовинске послове, Одељења за послове експропријације бр. 465-78/23-ХХХ-01 од 13.03.2023

Решењe бр. 465-18/23-XXX-01 од 09.03.2023

Решењe бр. 465-101/23-ХХХ-01 од 10.03.2023

Решењe бр. 360-510/22-XXX-01 од 22.02.2023

Решењe бр. 465-7/23-XXX-01 од 03.03.2023

Решењe бр. 465-23/23-XXX-01 од 02.03.2023

Решењe бр. 465-21/23-XXX-01 од 01.03.2023

Решењe бр. 465-35/23-XXX-01 од 02.03.2023

Решењe бр. 465-78/23-XXX-01 од 02.03.2023

Решењe бр. 465-72/23-XXX-01, 465-73/23-ХХХ-01, 465-74/23-ХХХ-01 од 02.03.2023

Решење бр. 465-5/23-XXX-01 од 02.03.2023

Решење бр. 465-6/23-XXX-01 од 02.03.2023

Решење бр. 465-4/23-XXX-01 од 28.02.2023

Решење бр. 465-19/23-XXX-01; 465-20/23-XXX-01 од 27.02.2023

Решење бр. 465-27/23-XXX-01 од 23.02.2023

Решење бр. 465-71/23-XXX-01 од 23.02.2023

Решење бр. 465-69/23-XXX-01 од 23.02.2023

Решење бр. 465-75/23-ХХХ-01 од 21.02.2023

Решење бр. 465-63/23-ХХХ-01 од 21.02.2023

Решење бр. 465-38/23-XXX-01 од 20.02.2023. године

Одлука о ценама топлотне енергије 20.02.2023

Захтев за утврђивање цена топлотне енергије 20.02.2023

ОДЛУКA о изменама Одлуке о одређивању назива улицама и засеоцима у насељеним местима на територији града Крагујевца 13.02.2023

Решење бр. 465-23/23-XXX-01 од 09.02.2023

Решење бр. 465-389/22-XXX-01 од 10.02.2023. године

РЕШЕЊЕ Број: 465-358/22-XXX-01 од 06.02.2023.

РЕШЕЊЕ Број: 465-71/23-XXX-01 03.02.2023

РЕШЕЊЕ Број: 465-33/23-XXX-01 02.02.2023

Захтев за повећање цена воде канализације и прелишћавања отпадних вода 23.01.2023

Одлука о цени воде канализације и прелишћавања отпадних вода 23.01.2023