2023. година

Решење број 465-459/23-XXX-01 од 29.12.2023. године

Решење број 465-466/23-XXX-01 од 29.12.2023. године

Решење број 465-156/23-XXX-01 од 26.12.2023. године

Решење број 465-320/23-XXX-01 од 26.12.2023. године

Решење број 465-177/23-XXX-01 од 26.12.2023. године

Обавештење корисницима о промени услуга ЈКП Шумадија 27.12.2023

Одлука о ценовнику услуга управљачу пута 27.12.2023

Одлука о ценовнику услуга у сектору паркинг 27.12.2023

Одлука о ценовнику услуга у сектору гробља 27.12.2023

Одлука о изменама одлуке о ценовнику услуга у сектору чистоћа према трећим лицима број 12-10790 од 28. априла 2023.године 27.12.2023

Решење број 465-466/23-XXX-01 oд 06.12.2023.године

Решење број ХХIХ 01 352-5283/2023 oд 27.11.2023.године

Решење број ХХIХ 01 352-5281/2023 oд 27.11.2023.године

Решење бр. 465-525/23-XXX-011 од 20.11.2023. године

Решење бр. 465-319/23-XXX-011 од 20.11.2023. године

Решење бр. 465-204/23-XXX-011 од 20.11.2023. године

Решење бр. 465-192/23-XXX-011 од 20.11.2023. године

Решење бр. 465-509/23-XXX-01 од 14.11.2023. године

Решење бр. 465-469/23-XXX-01 од 14.11.2023. године

Решење бр. 465-367/23-XXX-01 од 09.11.2023. године

Решење бр. 465-240/23-XXX-01 од 08.11.2023. године

Решење бр. 465-470/23-XXX-01 од 09.11.2023. године

Решење бр. 465-269/23-XXX-01 од 07.11.2023. године

Решење бр. 465-526/23-XXX-01 од 07.11.2023. године

Решење бр. 465-156/23-XXX-01 од 06.11.2023. године

Решење бр. 465-177/23-XXX-01 од 06.11.2023. године

Решење бр. 465-456/23-XXX-01 од 06.11.2023. године

Решење бр. 465-320/23-XXX-01 од 02.11.2023. године

ИЗЛАГАЊЕ НА УВИД дела јединственог бирачког списка за подручје Града Крагујевца

Енергетски угрожен купац - Захтев ЗЕУК 3

Енергетски угрожен купац - Захтев ЗЕУК 2

Енергетски угрожен купац - Захтев ЗЕУК 1

Решење бр. 465-366/23-XXX-01 од 24.10.2023. године

Решење бр. 465-197/23-XXX-01 од 23.10.2023. године

Решење бр. 465-240/23-XXX-01 од 19.10.2023. године

Решење бр. 465-525/23-XXX-01 од 13.10.2023. године

Решење бр. 465-204/23-XXX-01 од 16.10.2023. године

Решење бр. 465-192/23-XXX-01 од 16.10.2023. године

Решење бр. 465-269/23-XXX-01 и 465-526/23-XXX-01 од 18.10.2023. године

Решење бр. 465-456/23-XXX-01 од 18.10.2023. године

Решење бр. 465-470/23-XXX-01 од 17.10.2023. године

ОДЛУКA о промени назива дела улице Белодримска и утврђивању назива улица Дечја 18.10.2023

ОДЛУКA о измени Одлуке о одређивању назива улицама и засеоцима у насељеним местима на територији града Крагујевца - Немањићких владара 18.10.2023

Решење бр. 465-174/23-XXX-01 од 16.10.2023. године

Решење бр. 465-517/23-XXX-01 од 16.10.2023. године

Решење бр. 465-305/23-XXX-01 од 16.10.2023. године

Решење бр. 465-257/23-XXX-01 од 16.10.2023. године

Решење бр. 465-312/23-ХХХ-01 од 04.10.2023. године

Решење бр. 465-197/23-XXX-01 од 03.10.2023. године

Решење бр. 465-282/23-XXX-01 од 02.10.2023. године

Решење бр. 465-153/23-XXX-01 од 02.10.2023. године

Решење бр. 465-3/23-XXX-01 од 02.10.2023. године

Решење бр. 465-219/23-XXX-01 од 25.09.2023. године

Решење бр. 465-257/23-XXX-01 од 28.09.2023. године

Решење бр. 465-305/23-XXX-01 и 465-517/23-XXX-01 од 28.09.2023. године

Решење бр. 465-213/23-XXX-01 од 26.09.2023. године

Решење бр. 465-169/23-XXX-01 од 26.09.2023. године

Решење бр. 465-214/23-XXX-01 од 26.09.2023. године

Решење бр. 465-174/23-XXX-01 од 19.09.2023. године

Решење бр. 465-482/23-XXX-01 од 18.09.2023. године

Решење бр. 465-488/23-ХХХ-01 од 18.09.2023. године

Решење бр. 465-3/23-XXX-01 од 7.09.2023. године

Решење бр. 465-169/23-XXX-01 од 6.09.2023. године

Решење бр. 465-429/23-XXX-01 од 4.09.2023. године

Решење бр. 465-292/23-XXX-01 од 21.08.2023. године

Решење бр. 465-214/23-XXX-01 од 30.08.2023. године

Решење бр. 465-219/23-XXX-01 од 28.08.2023. године

Решење бр. 465-349/23-XXX-01 од 14.08.2023. године

Решење бр. 465-347/23-XXX-01 од 14.08.2023. године

Решење бр. 465-153/23-XXX-01 од 15.08.2023. године

Радна верзија решења о одређивању привременог заступника број 465-488/23-XXX-01 од 23.08.2023. године

Раднe верзије решења о одређивању привременог заступника број 465-213/23- XXX-01 од 22.08.2023. године и 465-282/23- XXX-01 од 22.08.2023. године

Решење број: 465-482/23-XXX-01 о привременом заступнику за Миликић Милића од 18.08.2023

Решење бр. 465-130/23-XXX-01 од 02.08.2023. године

13 Решења о исплати штете 14.07.2023

ОДЛУКА о утврђивању назива улице Миливоја Банковића Сићка 21.06.2023

Решење бр. 465-20/23-XXX-01 од 15.05.2023. године

Решење бр. 465-33/23-XXX-01 од 05.05.2023. године

ОБАВЕШТЕЊЕ КОРИСНИЦИМА О ПРОМЕНИ ЦЕНА УСЛУГА - 2023. ЈУН ЈКП Шумадија Крагујевац 28.04.2023

Измене ценовника услуга ЈКП Шумадија Крагујевац 28.04.2023

Решењe бр. 465-35/23-XXX-01 од 27.04.2023

Одлука о одређивању назива улице Јагодинска 19.04.2024

Решењe бр. 465-18/23-XXX-01 од 31.03.2023

Решењe бр. 465-101/23-XXX-01 од 29.03.2023

Решењe бр. 465-78/23-XXX-01 од 29.03.2023

Решењe бр. 465-19/23-XXX-01 од 28.03.2023

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ПРЕДЛОЖЕНИХ ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА - ЂУРЂЕВДАНСКЕ НАГРАДЕ 24.03.2023

Решењe бр. 465-21/23-XXX-01 од 21.03.2023

Решењe бр. 465-4/23-XXX-01 од 17.03.2023

Решењe бр. 465-7/23-XXX-01 од 21.03.2023

Решењe бр. 465-6/23-XXX-01 од 20.03.2023

Решењe бр. 465-5/23-XXX-01 од 20.03.2023

Решењe бр. 465-74/23-XXX-01 од 21.03.2023

Решењe бр. 465-73/23-XXX-01 од 21.03.2023

Решењe бр. 465-72/23-XXX-01 од 21.03.2023

Решењe бр. 465-27/23-XXX-01 од 16.03.2023

Решењe бр. 465-38/23-XXX-01 од 15.03.2023

Решењe бр. 465-71/23-ХХХ-01 од 13.03.2023

Решењe о исправци грешке Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, Секретаријата за имовинске послове, Одељења за послове експропријације бр. 465-78/23-ХХХ-01 од 13.03.2023

Решењe бр. 465-18/23-XXX-01 од 09.03.2023

Решењe бр. 465-101/23-ХХХ-01 од 10.03.2023

Решењe бр. 360-510/22-XXX-01 од 22.02.2023

Решењe бр. 465-7/23-XXX-01 од 03.03.2023

Решењe бр. 465-23/23-XXX-01 од 02.03.2023

Решењe бр. 465-21/23-XXX-01 од 01.03.2023

Решењe бр. 465-35/23-XXX-01 од 02.03.2023

Решењe бр. 465-78/23-XXX-01 од 02.03.2023

Решењe бр. 465-72/23-XXX-01, 465-73/23-ХХХ-01, 465-74/23-ХХХ-01 од 02.03.2023

Решење бр. 465-5/23-XXX-01 од 02.03.2023

Решење бр. 465-6/23-XXX-01 од 02.03.2023

Решење бр. 465-4/23-XXX-01 од 28.02.2023

Решење бр. 465-19/23-XXX-01; 465-20/23-XXX-01 од 27.02.2023

Решење бр. 465-27/23-XXX-01 од 23.02.2023

Решење бр. 465-71/23-XXX-01 од 23.02.2023

Решење бр. 465-69/23-XXX-01 од 23.02.2023

Решење бр. 465-75/23-ХХХ-01 од 21.02.2023

Решење бр. 465-63/23-ХХХ-01 од 21.02.2023

Решење бр. 465-38/23-XXX-01 од 20.02.2023. године

Одлука о ценама топлотне енергије 20.02.2023

Захтев за утврђивање цена топлотне енергије 20.02.2023

ОДЛУКA о изменама Одлуке о одређивању назива улицама и засеоцима у насељеним местима на територији града Крагујевца 13.02.2023

Решење бр. 465-23/23-XXX-01 од 09.02.2023

Решење бр. 465-389/22-XXX-01 од 10.02.2023. године

РЕШЕЊЕ Број: 465-358/22-XXX-01 од 06.02.2023.

РЕШЕЊЕ Број: 465-71/23-XXX-01 03.02.2023

РЕШЕЊЕ Број: 465-33/23-XXX-01 02.02.2023

Захтев за повећање цена воде канализације и прелишћавања отпадних вода 23.01.2023

Одлука о цени воде канализације и прелишћавања отпадних вода 23.01.2023