22. редовна седница Скупштине града Крагујевца

22. редовна седница Скупштине града Крагујевца

Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-834/22-I
Дана:  20.12.2022. године
Крагујевац

На основу члана 42. Статута града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 8/19), члана 64. став 2., члана 114. став 3, члана.123 124. и 125. Пословника Скупштине града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца”, број 16/21),

САЗИВАМ

XXII  РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

за 27.12.2022. године (уторак) са почетком у 9.00 сати

За седницу предлажем следећи :

ДНЕВНИ РЕД

 

1. Предлог одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине града Крагујевца Дејану Шапићу

2. Предлози одлука о приступању изради Локалних акционих планова за период 2023-2025.године:

– за унапређење положаја миграната на територији града  Крагујевца

– за унапређење положаја особа са инвалидитетом на територији града Крагујевца

3. Предлози одлука о доношењу Програма из области јавног здравља, и то:

– ”Контрола здравствене безбедности хране са градских тржница”

– ”Контрола квалитета воде за пиће из јавних чесама”

– ”Контрола нутритивне и енергетске вредности оброка из колективне исхране деце и одраслих”

– ”Анализа здравственог стања становништва, рада и ефеката здравствене службе на територији града Крагујевца”

– ”Фактори ризика повезани са хроничним незаразним болестима (ХНБ) у популацији одраслог становништва града Крагујевца”

– ”Процена менталног здравља и превенција менталних поремећаја у популацији одраслог становништва на територији града Крагујевца”

– ”Скрининг на GBS (Streptococcus agalactiae) код трудница као метода превенције тешке неонаталне болести и секвела по репродуктивно здравље жена на територији Крагујевца”

4. Предлог одлуке о изменама Одлуке о приступању изради Стратегије за унапређење положаја младих града Крагујевца за период 2022 – 2027. године

5. Предлог одлуке  о стављању ван снаге Одлуке о правима добровољних даваоца крви у области  здравствене заштите

6. Предлози решења о давању сагласности на Годишње програме пословања  јавних предузећа за 2023. годину, и то:

– Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац

– Јавног комуналног предузећа ”Водовод и канализација”, Крагујевац

– Јавног предузећа ”Путеви”  Крагујевац

– Јавног предузећа ”Урбанизам”- Крагујевац

– Јавног стамбеног предузећа ”Крагујевац”, Крагујевац

– Јавног комуналног предузећа ”Нискоградња”,  Крагујевац

7. Предлози решења о давању сагласности на Годишње програме пословања  привредних друштава за 2023. годину, и то:

– Друштва са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац

– ”Бизнис иновациони центар” д.о.о. Крагујевац

– ”Центар за стрна жита и развој села” д.о.о. Крагујевац

– eKG InfoData доо Крагујевац

– Спортског привредног друштва ”ФК Раднички 1923” д.о.о. Крагујевац

– Спортског привредног друштва ”Раднички” д.о.о.  Крагујевац

– ”Радио телевизија Крагујевац” д.о.о. Крагујевац

– ”Слободна зона Шумадија” д.о.о. Крагујевац

– Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом ”Шумадија” д.о.о.  Крагујевац

– Застава Завода за здравствену заштиту радника д.о.о.  Крагујевац

8. Предлози решења о давању сагласности на акте Центра за развој услуга социјалне заштите ”Кнегиња Љубица” Крагујевац и то на:

– Програм рада Центра за развој услуга социјалне заштите ”Кнегиња Љубица” Крагујевац за 2023. годину

– Oдлуку о доношењу  Финансијског плана Центра за развој услуга социјалне заштите ”Кнегиња Љубица” Крагујевац за 2023. годину

9. Предлози решења о давању сагласности на измене годишњих програма и то на:

– Годишњи програм о II измени Годишњег програма рада са финансијским планом пословања за 2022. годину Градске туристичке организације “Крагујевац

– Предлог решења о давању сагласности на Програм о измени Годишњег програма пословања Застава Завода за здравствену заштиту радника д.о.о.  Крагујевац за 2022. годину

10. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења

11. Одборничка питања.

Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу.

Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града.

Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове органа  Града  на телефоне 306-124 и 306-130.

ПРЕДСЕДНИК
Мирослав Петрашиновић