РЕШЕЊЕ о образовању Конкурсне комисије за спровођење интерног конкурса за попуњавање извршилачког радног места Послови писарнице и архиве Градског правобранилаштва (20.12. 2022.)