Измене и допуне дела План детаљне регулације -а „Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радна зона II Лепеница – Складишни центар“ – уз ул. Складишни центар