Измене и допуне дела План детаљне регулације – а ,,Улица Даничићева, Позоришна до улице Кнеза Михаила“ у Крагујевцу – потез кружни ток