Изменa дела плана детаљне регулације „Радна зона Собовица – Лужнице” у Крагујевцу 2019.