План детаљне регулације “ Радна зона Собовица 1” у Крагујевцу