План детаљне регулације „Радна зона Собовица – Лужнице” у Крагујевцу