План детаљне регулације ”Дела насеља Десимировац – потез Глуваћ”