Измена и допуна плана детаљне регулације – А ,,Радне зоне Стара звезда” у Крагујевцу