План детаљне регулације дела насеља Станово – блок између улица Милана Обрадовића, Љубише Богдановића, Краља Милутина, Љубомира Недељковића и Мaрина Држића.