План детаљне регулације дела насеља Ердоглија- блок између ул. Даничићеве, Јована Петровића Ковача, Копаоничке и солитера Y у Крагујевцу”