План детаљне регулације дела насеља Авала – Голиш и Липе