План детаљне регулације “дела радне зоне Крагујевац и зоне пословања- Сервис 2” у Крагујевцу