План детаљне регулације “Кружни ток код Средње медицинске школе” потез на укрштању ул Радоја Домановић, Милентија Поповићa, Kраља Милана IV и Потпоручника Говедарице