План детаљне регулације „Институт за стрна жита- радна зона Феникс“