11,00 сати, Центар за пружање услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица"
, (Чика Матина 5) - представници Центра за самостални живот ОСИ Крагујевац извршиће свечану примопредају опреме набављене у оквиру пројекта "Оснаживање и квалитетна инклузија, кроз помоћ, информисање и подршку самосталном животу у локалној заједници", који је финансиран од стране Европске Уније.

Опрема је намењена корисницима услуге "Предах хранитељство" коју у оквиру пројекта спроводи Центар за породични смештај и усвојење и услуге помоћ у кући и Мобилни тим за особе са инвалидитетом које спроводи Центар "Кнегиња Љубица".

Одељење за комуникације
www.kragujevac.ls.gov.rs