На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре у среду, 15. марта, уколико временски услови дозволе, обављају следеће радове:

- дежурство екипа зимске службе и по потреби радови на уклањању снежних падавина и посипању агрегатом и сољу, коловоза и тротаора, у складу са Планом и програмом зимске службе

- израда банкина у улици Миодрага Алексића

- припрема за асфалтирање Приштинске улице

- санација бехатон плоча у Велком парку

- ископ ободних канала на територији МЗ Ресник – Викенд насеље, Дубокић и Шумице

- асфалтирање тротоара у делу Кајмакчаланске улице

- постављање табли са називима улица на територији МЗ Драгобраћа и МЗ Ђурисело

- поправка оштећених делова, чишћење од корозије, одмашћивање и фарбање заштитном бојом мостовске пешачке ограде у улици Саве Ковачевића (Угљешница)

- поправка оштећене и уградња недостајуће вертикалне сигнализације и опреме пута на територији МЗ Аеродром, МЗ Виногради и МЗ Петровац

- ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина и машинско чишћење саобраћајница у складу са Програмом одржавања јавне хигијене

- дневно прање у улицама Гружанска и Косовска

- орезивање дрвећа у улици 6. босанске бригаде и Великом парку

- орезивање шибља и живе ограде, чишћење лишћа и нечистоћа, сакупљање, утовар и одвоз на територији МЗ Лепеница и МЗ Бубањ

- замена прегорелих сијалица уличног осветљења на територији МЗ Белошевац, као и отклањање кварова на територији МЗ Бубањ

- екипа ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац изводи радове на чишћењу сливника кишне канализације на паркинг-простору у улици Града Сирена