Резултати испитивања микробиолошке и хигијенске исправности воде за пиће на јавним чесмама са изворском водом показали су да је од 11 анализираних узорака за употребу безбедна и исправна вода са пет јавних чесама и то на Бубњу, Теферичу, Белошевцу, Ждраљици и извору Каповац.

После испитиваних параметара микробиолошка неисправност уочена је на узорцима са јавних чесама у Шумарицама, Дивостину, Кошутњаку, Грујиној чесми, Петровцу и Букуровцу.