Градска управа града Крагујевца добила је похвалу од Министарства за државну управу и локалну самоуправу за најуспешнију јединицу локалне самоуправе у секторском посебном стручном усавршавању запослених у јединицма локалне самоуправе који обављају послове ажурирања Јединственог бирачког списка у 2022. години.

Ова похвалница је резултат професионалног приступа града Крагујевца и Градске управе за друштвене делатности обављању поверене делатности ажурирања Јединственог бирачког списка за подручје Града. Послове ажурирања Јединственог бирачког списка и Посебног бирачког списка обавља троје запослених који су током 2022.године донели преко 22 000 решења о променама, а ова похвалница показује њихову стручност верификовану сертификатима за успешно савладане обуке које је спроводило Министарство државне управе и локалне самоуправе, истичу у овој Градској управи.    

Похвалница је уручена на конференцији „Секторско посебно стручно усавршавање у јединицама локалне самоуправе“ на којој је министар Александар Мартиновић казао да стручно усавршавање запослених у ЈЛС заузима једно од централних места у процесу реформе јавне управе јер је то најбољи механизам за унапређење административних капацитета на локалу, који тренутно нису довољно изграђени, а од којих се очекује да спроведу више од 70% политика у процесу европских интеграција.