Крагујевац је једна од десет локалних самоуправа у којој је данас одржана обука о унапређењу система бесплатне правне помоћи у Републици Србији. Први део обуке односио се на унапређење поступка о захтеву за одобравање бесплатне правне помоћи, а други на унапређење планирања и буџетирања финансијских средстава за бесплатну правну помоћ, Обуци су присуствовали овлашћена лица за одлучивање о захтеву за одобравање бесплатне правне помоћи као и лица запослена у одељењима за буџет и финансије. 

Обе ове обуке се организују у оквиру пројекта „Подршка јачању владавине права у Републици Србији“ који је финансиран од стране ЕУ и немачког Савезног министарства за сарадњу и развој који имплементира ГИЗ уз подршку представника Комитета правника за људска права Јуком. Осим тога, ми пружамо подршку и у јачању система мониторинга бесплатне правне помоћи и изради других неопходних прописа који ће обезбедити пуну примену закона у овој области – каже Петар Антић, саветник за владавину права ГИЗ.

Закон о бесплатној правној помоћи је донет 2019. године са циљем да се сваком лицу омогући приступ правди и правна заштита, поготову за најугроженије грађане. Иако је систем успостављен крајем 2019. године, још увек постоје бројне слабости у примени закона и слаба информисаност грађана о постојању права на бесплатну правну помоћ. Јединице локалне самоуправе су основни чинилац система бесплатне правне помоћи у РС, које пружају правну помоћ и подршку и одлучују о додели бесплатног адвоката, јавног бележника или посредника. Обуке треба да допринесу да се систем бесплатне правне помоћи унапреди како би грађани лакше остварили своје право.

Обуке су подржане од стране Министарства правде и Министарства државне управе и локалне самоуправе, а спроводе их представници Комитета правника за људска права Јуком,