Тим за уништавање неексплодираних убојних средства (HУC-a) Оделења за цивилну заштиту Управе за ванредне ситуације у Крагујевцу Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Републике Србије, 24.05.2023. године, у периоду од 12,30 до 15,00 часова извршиће преузимање, транспорт и уништавање HУC-a пронађеног на територији Шумадијског управног округа и то:

  • Ручна бомба М75, комада 11, из поступка предаје нерегистрованог оружја и муниције;
  • Ручна бомба M52П3, комада 13, из поступка предаје нерегистрованог оружја и муниције;
  • Ручна бомба M35, комада 2, из поступка предаје нерегистрованог оружја и муниције;
  • Ручна бомба, HH модел, комада 8, из поступка предаје нерегистрованог оружја и муниције;
  • Ручна бомба M50П2, комада 2, из поступка предаје нерегистрованог оружја и муниције;
  • Артиљеријски пројектил 76мм, комада 1, који је пронађен дана 05.2023. године на простору шумског газдинства Бешњаја, град Крагујевац,
  • и друга убојна средства која he бити преузета у поступку предаје нерегистрованог оружја и муниције до тренутка уништавања.

Преузимање пронађених убојних средстава извршиће се дана 24.05.2023. године у 12,30 часова на локацији „Тенкодром“ у Крагујевцу у ул. Владимира Роловиhа 66. Преузета убојна средства биће уништена у каменолому „Стражевица“, у селу Градац, општина Баточина.