На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре, у среду, 24. маја, обављају следеће радове:

- припрема за асфалтирање пута на територији МЗ Рогојевац - Павловића пут

- санација степеништа у улици Спасеније Цане Бабовић

- насипање локалних путева тампоном на територији МЗ Грошница - улица Бранка Бошковића

- асфалтирање припремљених површина на територији МЗ Добрача

- санација путева на територији МЗ Виногради и МЗ Угљешница

- санације дела пута на територији МЗ Велике Пчелице

- обележавање хоризонталне сигнализације – пешачких прелаза и других ознака на коловозу у улицама Симе Лозанића, Симе Марковића, Живка Павловића и Млавска

- поправка оштећене светлосне сигнализације на раскрсници улица Драгослава Срејовића и Војислава Калановића

- ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина, машинско чишћење саобраћајница, као и ноћно прање улица у складу са Програмом одржавања јавне хигијене

- дневно прање улице Душана Ђорђевића

- кошење зелених површина на територији МЗ Центар града, МЗ Бубањ, као и у парку Илина вода

- садња расаде у Великом парку

- замена светиљки јавног осветљења које нису у функцији на територији МЗ Јовановац и МЗ Доња Сабанта