Град Крагујевац расписао је Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2023. години. Јавни позив односи се на набавку котлова на природни гас и пелет и замену постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће и намењен је привредним субјектима који врше испоруку, опрему и уређаје и испуњавају остале услове који су прецизирани Јавним позивом који је објављен на сајту града Крагујевца. Рок за пријаву по Јавном позиву је 5. јун 2023. а све додатне информације које се односе на критеријуме, право учешћа, потребној документацији и начину пријављивања као и пријавни образац могу се преузети на следећем линку: 

Јavni-poziv-za-ucesce-privrednih-subjekata-u-sprovodjenju-mera-smanjenja-zagadjenja-vazduha-poreklom-iz-individualnih-izvora-u-2023-godini 

Град Крагујевац расписао је и Јавни позив за учешће грађана у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе. Јавни позив односи се на набавку и уградњу соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградњу двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије, израду неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем. Јавни позив је отворен закључно са 13. јуном 2023. године. Јавни позив заједно са пријавним обрасцем објављен је на сајту града Крагујевца на следећем линку: 

Јavni-poziv-za-ucesce-gradjana-u-sprovodjenju-mera-energetske-sanacije-u-domacinstvima-putem-ugradnje-solarnih-panela-za-proizvodnju-elektricne-energije-za-sopstvene-potrebe