На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре, у четвртак, 25. маја, обављају следеће радове:

- асфалтирање пута на територији МЗ Рогојевац - Павловића пут

- санација степенишног крака у улици Спасеније Цане Бабовић

- припрема површина за асфалтирање на територији МЗ Добрача - улица Петра Јовановића и Јове Добраче

- санација путева на територији МЗ Угљешница - улица Јурија Гагарина и Свете Живковића

- обележавање хоризонталне сигнализације – пешачких прелаза и других ознака на коловозу у улицама Даничићевој, Скерлићевој, Српских добровољаца, као и на раскрсници улица Булевар Краљице Марије и Драгољуба Миловановића Бене

- обележавање хоризонталне сигнализације – паркинг места у улици Владимира Роловића

- чишћење и прање семафорских лантерни у Змај Јовиној улици

- ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина, машинско чишћење саобраћајница, као и ноћно прање улица у складу са Програмом одржавања јавне хигијене

- дневно прање улице Саве Ковачевића

- кошење зелених површина на територији МЗ Центар града, МЗ Бубањ и у Великом парку

- замена светиљки јавног осветљења које нису у функцији на територији МЗ Јовановац и МЗ Бубањ