На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре, у петак, 26. маја, обављају следеће радове:

- санација ударних рупа на паркинг-простору у улици Спасеније Цане Бабовић

- санација степеништа у улици Спасеније Цане Бабовић

- припрема површина за асфалтирање на територији МЗ Добрача - улица Петра Јовановића и Јове Добраче

- поправка оштећене и уградња недостајуће вертикалне сигнализације и опреме пута на територији месних заједница Центар града, Пивара, Бресница и Белошевац

- ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина, машинско чишћење саобраћајница, као и ноћно прање улица у складу са Програмом одржавања јавне хигијене

- кошење зелених површина на територији месних заједница Центар града, Бубањ, Багремар, као и у Великом парку и парку Илина вода

- садња расаде у Спомен-парку „Крагујевачки октобар“

- замена светиљки јавног осветљења које нису у функцији на територији месних заједница Центар града и Бубањ.