На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре, у понедељак,18.септембра, обављају следеће радове:

- асфалтирање припремљених површина у Сувоборској улици (МЗ 21.октобар)

- фрезовање асфалтних површина у Копаоничкој улици (МЗ 21.октобар)

- припрема површина за асфалтирање у улици Октобарских жртава (МЗ Грошница)

- равнање и насипање каменим агргатом локалног пута за Бешњају

- израда банкина у Млавској улици (МЗ Угљешница)

- ископ канала на територији МЗ Дивостин

- обележавање хоризонталне сигнализације - средишне и разделне линије у улицама Краља Александра I Карађорђевића, Карађорђева (МЗ Центар града), Кнеза Милоша (МЗ Палилуле) и Владимира Роловића (МЗ Аеродром)

- обележавање хоризонталне сигнализације - аутобуских стајалишта у улици Кнез Михаила (МЗ Палилуле)

- ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина, машинско чишћење саобраћајница, као и ноћно прање улица у складу са Програмом одржавања јавне хигијене

- дневно прање улица Војводе Петра Бојовића, 2. српског устанка и Јанка Јанковића Осињака (МЗ Сушица)

- кошење поред локалних путева Дреновац - Бешњаја

- кошење зелених површина на територији МЗ Бубањ, МЗ Палилуле и МЗ Ердоглија

- орезивање шибља и живе ограде на територији МЗ Сушица

- замена светиљки јавног осветљења које нису у функцији на територији МЗ Бубањ и МЗ Ботуње, као и отклањање кварова на мрежи јавног осветљења на територији Града