Резултати испитивања микробиолошке и хигијенске исправности воде за пиће на јавним чесмама са изворском водом показали су да од 11 анализираних узорака ни један није безбедан и исправан за употребу.

После испитиваних параметара микробиолошка неисправност уочена је на узорцима са јавних чесама у Шумарицама, Дивостину, на Бубњу, у Кошутњаку, Теферичу, Белошевцу, Ждраљици, на извору Каповац, у Петровцу, на Грујиној чесми и у Букуровцу. Узорковање је извршено 11. септембра од стране надлежне установе, Института за јавно здравље.