На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре, у понедељак, 13. новембра, уколико временски услови дозволе, обављају следеће радове:

- асфалтирање дела тротоара у улици Краљевачког батаљона (МЗ Корићани)

- припрема за асфалтирање дела Мостарске улице (МЗ Бресница), улица Црвеног барјака (МЗ Центар града), Грбина и Три липе (МЗ Поскурице), Караула 3 и Караула 4 (МЗ Белошевац)

- ископ канала у улици Стефана Здравковића (МЗ Виногради)

- обележавање хоризонталне сигнализације - пешачких прелаза и других ознака на коловозу у улици 27.марта (МЗ Центар града)

- допуна недостајуће и уградња нове вертикалне саобраћајне сигнализације у улици 27.марта (МЗ Центар града)

- ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина, машинско чишћење саобраћајница, као и ноћно прање улица у складу са Програмом одржавања јавне хигијене

- дневно прање улице др Јована Ристића (МЗ Народни херој Филип Кљајић)

- кошење дуж локалних путева у Љубичевцу

- кошење зелених површина на територији МЗ Денино брдо

- орезивање дрвећа на територији МЗ Ердоглија и МЗ Багремар

- земљани радови на трим-стази у Спомен-парку „Крагујевачки октобар“ (МЗ 21.октобар)

- замена светиљки јавног осветљења које нису у функцији на територији МЗ Белошевац и МЗ Јовановац, као и отклањање кварова на мрежи јавног осветљења на територији Града