На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре, у уторак, 14. новембра, уколико временски услови дозволе, обављају следеће радове:

- асфалтирање дела Мостарске улице (МЗ Бресница)

- поправка бехатона на Тргу Народних хероја (МЗ Центар града)

- припрема за асфалтирање улица Црвеног барјака (МЗ Центар града), Грбина, Три липе (МЗ Поскурице), Караула 3 и Караула 4 (МЗ Белошевац)

- ископ канала у улици Стефана Здравковића (МЗ Виногради)

- обележавање хоризонталне сигнализације - паркинг места у улицама Војислава Калановића (МЗ Лепеница) и Срете Младеновића (МЗ Центар града)

- допуна недостајуће и уградња нове вертикалне саобраћајне сигнализације у улици 27.марта (МЗ Центар града)

- демонтажа привремене вертикалне саобраћајне сигнализације на територији МЗ Центар града

- ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина, машинско чишћење саобраћајница, као и ноћно прање улица у складу са Програмом одржавања јавне хигијене

- дневно прање улице Саве Ковачевића (МЗ Бубањ)

- кошење дуж локалних путева у Љубичевцу

- кошење зелених површина на територији МЗ Денино брдо

- орезивање дрвећа на територији МЗ Ердоглија и МЗ Центар града

- земљани радови на трим-стази у Спомен парку „Крагујевачки октобар“ (МЗ 21.октобар)

- подсађивање расаде и садња луковица испред зграде Градске управе (МЗ Бубањ)

- унапређење јавног осветљења на територији МЗ Велике Пчелице и отклањање кварова на мрежи јавног осветљења на територији Града