На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре, у среду, 15. новембра, уколико временски услови дозволе, обављају следеће радове:

- припрема за асфалтирање дела Горанске улице (МЗ Бресница), улица Црвеног барјака (МЗ Центар града), Грбина, Три липе (МЗ Поскурице) Караула 3 и Караула 4 (МЗ Белошевац)

- израда банкина у улици Баје Секулића (МЗ Виногради)

- ископ канала у улици Стефана Здравковића (МЗ Виногради)

- поправка ивичњака у Приштинској улици (МЗ Вашариште)

- поправка оштећене и уградња недостајуће вертикалне сигнализације на територији МЗ Центар града и МЗ Пивара

- уградња вертикалне сигнализације по Пројекту у зони Основне школе „Ђура Јакшић“ (МЗ Народни херој Филип Кљајић)

- ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина, машинско чишћење саобраћајница, као и ноћно прање улица у складу са Програмом одржавања јавне хигијене

- дневно прање улице Епископа Саве (МЗ 1.мај) и Tрга Војводе Путника (МЗ Центар града)

- кошење дуж локалних путева у Страгарима                                                    

- кошење уређених зелених површина на територији МЗ Ердоглија и МЗ Багремар

- орезивање дрвећа на територији МЗ Бресница

- сакупљање биљног отпада и сломљених грана са зелених површина у Великоми парку(МЗ Вашариште)

- отклањање кварова на мрежи јавног осветљења на територији Града