На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре, у четвртак 16. новембра, обављају следеће радове:

- наставак асфалтирања дела тротоара у улици Краљевачког батаљона (МЗ Корићани)

- припрема за асфалтирање дела улице Горанска (МЗ Бресница), Црвеног барјака (МЗ Центар), Грбина улица и улица Три липе (МЗ Поскурице) и улица Караула 3 и Караула 4 (МЗ Белошевац)

- ископ канала и постављање цеви у улици Стефана Здравковића (МЗ Виногради)

- поправка ивичњака у улици Приштинска (МЗ Вашариште)

- допуна недостајуће и уградња нове вертикалне саобраћајне сигнализације у МЗ Маршић, МЗ Бресница, МЗ Пивара и МЗ Белошевац

- израда темеља за анкер постоље семафорског стуба на раскрсници улица Лепенички булевар и Краља Петра I Карађорђевића (МЗ Центар)

- ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина, машинско чишћење саобраћајница, као и ноћно прање улица у складу са Програмом одржавања јавне хигијене

- дневно прање улице Јосифа Панчића (МЗ Вашариште)

- кошење дуж локалних путева у Баљковцу

- крчење вегетације у оквиру пројекта „Крагујевац пуним плућима“ у Спомен парку Крагујевачки октобар (МЗ 21.Октобар)

- орезивање и сеча дрвећа у улицама Чегарска (МЗ Пивара), Светозара Марковића (МЗ Центар), Карађорђева (МЗ Центар) и Заставино насеље (МЗ Бубањ)

- сакупљање биљног отпада и сломљених грана са зелених површина у Великоми парку (МЗ Вашариште)

- поправка светиљки јавног осветљења које нису у функцији на територији МЗ Багремар и МЗ Десимировац и отклањање кварова на мрежи уличног осветљења на територији Града