Служба одношења смећа ЈКП Шумадија Крагујевац свакодневно врши сакупљање и транспорт отпада на територији града Крагујевца. На терену се сусрећу ситуацијом да несавесни возачи паркирају своја возила поред контејнера и на тај начин онемогућују редовно пражњење истих. Шумадија Крагујевац апелује на све возаче да прописно паркирају своја возила и ослободе приступ контејнерима.

Списак улица у којима грађани непрописно паркирају своја возила су:

- Божане Прпић – понедељак, среда, петак

- Чиче од Романије – понедељак, среда, петак

- Јадранска – понедељак, среда, петак

- Српских добровољаца – понедељак, среда, петак, субота, недеља

- Ђенерала Терзибашића – уторак, четвртак, субота

- Прве шумадијске бригаде - уторак, четвртак, субота

- Љубићка – уторак, четвртак, субота

- Ивана Милутиновића (угао бр.13, Хаџи Проданова) – уторак, четвртак, субота

- Драгољуба Божовића Жуће – уторак, четвртак, недеља

- Војводе Глигора – уторак, четвртак, недеља

- Васе Чарапића – уторак, четвртак, недеља

- Аце Стојановића – уторак, четвртак, недеља

- Драгана Петровића – уторак, четвртак, недеља

- Мике Антића – уторак, четвртак, недеља

- Лазе Маринковића (доњи део до Андре Маринковића) – уторак, четвртак, недеља

- Мирка Стоисављевића – петак

- Добрице Милутиновића – петак

- Рујевичка – петак

- Раде Шубакић – петак

- Славољуба Милетића – петак

- Ђорђа Андрејевића Куна – петак

- Драгољуба Филиповића – петак

- Палилулска – петак

- Радосава Мандића – петак

- Живке Жиропађе – петак

- Живана Јовановића – петак

- Пушкинова – недеља

- Старине Новака – пражњење се обавља сваки дан

- Булевар краљице Марије (беле зграде, пролаз у ул. Слободана Перовића) – пражњење се обавља сваки дан