Данашњом седницом завршени су поступци јавно-приватног партнерства везаних за јавну расвету и јавни превоз путника у граду Крагујевцу. То је оно што је била законска одредба чега смо се придржавали и у редовном мандату сада и завршили, казао је председник Привременог органа Града Никола Дашић.

Уговором о јавно-приватном партнерству за вршење енергетске услуге повећања енергетске ефикасности у јавним објектима и реконструкцији система јавног осветљења на територији Града Крагујевца на који је Привремени орган данас дао сагласнот, осам јавних објеката на територији града унапредиће енергетску ефикасност. Реч је о основним школама ''Живадинка Дивац'' и ''Драгиша Михајловић'' у Станову, ''Милоје Симовић'' у Драгобраћи, ''Сретен Младеновић'' у Десимировцу, ''Наталија Нана Недељковић'' у Грошници, вртићу ''Зека'' у МЗ Ердоглија, објекту Економске школе и згради Градске управе Града Крагујевца.

Поред тога, уговором је предвиђено побољшање енергетске ефикасности новом јавном расветом која ће бити постављена у року од 16 месеци колико је предвиђен период имплементације. То значи да ће 90 одсто, од укупно 25 хиљада светиљки колико их је на територији града Крагујевца, радити у сваком тренутку, као и да ће у року од 48 сати бити отклоњени сваки  квар на јавној расвети. Све ово истовремено значи и уштеду у градском буџету, објаснила је Ана Радојевић, енергетски менаџер града Крагујевца

Одлука о давању сагласности на Нацрт уговора о јавно-приватном партнерсту за обављање комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији града Крагујевца је од изузетне важности за грађане Крагујевца јер обезбеђује квалитетнији градски превоз, казао је Предраг Стевовић, члан Привременог органа Града Крагујевца. У складу са пројектом јавно-приватног партнерства на који је Комисија Владе Србије дала сагласност, завршена је јавна набавка и од 1. децембра, Аутосаобраћајно предузеће Стрела из Обреновца као најповољнији изабрани понуђач обезбедиће много бољи градски превоз за наше суграђане него што је био сада. Након две године, уговором је предвиђено и 17 нових аутобуса, тако да ће више од половине укупног броја возила јавног саобраћаја бити ново.

На десетој седници Привременог органа града Крагујевца, чланови су дали сагласност на Нацрт одлуке о преносу удела града Крагујевца у капиталу Истраживачког развојног центра за бионжењеринг ''Биоирц'' доо Крагујевац, који је Градска управа за развој и инвестиције утврдила и упутила Привременом органу и донета одлука за расписивање и спровођење јавног конкурса за избор директора установе културе ''Кораци''.