На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре, у понедељак 20. новембра, у складу са временским приликама, обављају следеће радове:

- асфалтирање стазе у Спомен парку Крагујевачки октобар (МЗ 21.Октобар)

- припрема за асфалтирање дела Улице Горанска (МЗ Бресница), Црвеног барјака (МЗ Центар), Грбина улица и Улица Три липе (МЗ Поскурице) и улица Караула 3 и Караула 4 (МЗ Белошевац)

- ископ канала и постављање цеви у Улици Стефана Здравковића (МЗ Виногради)

- допуна недостајуће и уградња нове вертикалне саобраћајне сигнализације на територији града

- обележавање хоризонталне сигнализације – пешачки прелази у зони О.Ш. "Ђура Јакшић"

- ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина, машинско чишћење саобраћајница, као и ноћно прање улица у складу са Програмом одржавања јавне хигијене

- дневно прање Улица Ибарских Рудара и Томе Вучића (МЗ Палилуле)

- кошење  вегетације поред локалних путева  – Ердеч – Старо село

- крчење вегетације у оквиру пројекта “Крагујевац пуним плућима” у Спомен парку Крагујевачки октобар (МЗ 21.Октобар)

- орезивање и сеча дрвећа у Улици Стефана Здравковића (МЗ Виногради), Великом парку (МЗ Вашариште) и у МЗ Аеродром

- сакупљање биљног отпада и сломљених грана са зелених површина у Великоми парку (МЗ Вашариште)

- поправка светиљки јавног осветљења које нису у функцији на територији МЗ Белошевац, унапређење јавног осветљења на териртотији МЗ Велика Сугубина и отклањање кварова на мрежи уличног осветљења на територији града.