Град Крагујевац у партнерству са Регионалном агенцијом за економски развој Шумадије и Поморавља започео је активности за реализацију пројекта ,,Унапређење инвестиционог амбијента у граду Крагујевцу - друга фаза”, који суфинансира Развојна агенција Србије.

Циљ пројекта је унапређење услуга и механизама за привлачење директних инвестиција и капацитета за управљање инвестиционим пројектима на територији града Крагујевца. Реализација пројекта ће, кроз унапређивање и јачање међуинституционалне сарадње, допринети умрежавању партнера на међународном, регионалном и локалном нивоу.

Реализацијом пројектних активности се остварује:

-  Развој капацитета запослених у управи и организацијама за подршку за послове рада са инвеститорима и управљању великим инфраструктурним пројектима.

-  Развој механизама за промоцију инвестиционих пројеката Града и сајма „See Invest Expo 24“.

-  Организација сајма „See Invest Expo 2024“ допринеће бржем умрежавању заинтересованих партнера и унапређењу капацитета субјеката регионалног развоја у областима привлачења, управљања и промоције инвестиција. Сајам ће представљати место где ће велики инвеститори из свих делова света моћи да се упознају са ресурсима које имамо, капацитетом радне снаге и потенцијалима у смислу опремљености локација.

Реализација дефинисаних активности ће директним крајњим корисницима (запосленима у градској управи и Регионалној агенцији за економски развој Шумадије и Поморавља) као и индиректним (потенцијални инвеститори са територије града Крагујевца) обезбедити:

- Обуку за запослене из свих делова локалне администрације и организацију свих укључених, директно или кроз подршку пословима рада са инвеститорима за управљање великим инфраструктурним пројектима;

- директно пласирање информација о инвестиционим пројектима заинтересованим инвеститорима;

- ефикасну координацију субјеката укључених у процес, као и систематичност и транспарентност расположивих података- потенцијални инвеститори добијају систематизован, транспарентан и централизован преглед инвестиционих потенцијала на једном месту и ефикасну и квалитетну подршку у спровођењу инвестиционих пројеката.

Реализацијом нових директних инвестиција и инвестиционих пројеката, локалне компаније и предузетници добијају прилику да им директно пласирају своје производе и услуге, али и да посредством канала дистрибуције којима располажу инвеститори извезу своје производе на нова тржишта у виду компоненти или склопова. С друге стране, развој сета услуга за постојеће привредне субјекте ће знатно допринети унапређењу њиховог пословања. Овакав приступ представља један од начина да се у кратком временском периоду генерише већи  број радних места, а сходно томе и повећа тражња за радном снагом, што последично доприноси повећању просечне плате, укупног износа зарада исплаћених на локалу, интезивнијем локалном и равномернијем регионалном развоју.