На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре, у понедељак, 12. фебруара, обављају следеће радове:

- дежурство екипа зимске службе по унапред утврђеном распореду у складу са Планом и програмом зимске службе

- насипање каменим материјалом и равнање у улицама Станка Пауновића (МЗ Бресница), Милована Видановића и Петровачке баре (МЗ Петровац)

- тампонирање ударних рупа на територији Града

- поправка оштећене и уградња недостајуће опреме пута према Пројекту проласка државних путева кроз насељено место на територији града Крагујевца - баријерних стубића у Горњомилановачкој улици (МЗ Шумарице)

- поправка оштећене и уградња недостајуће вертикалне сигнализације на територији МЗ Аеродром, МЗ Сушица, МЗ  Бубањ и МЗ Вашариште

- ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, као и сакупљање папира са јавних зелених површина и машинско чишћење коловоза у складу са Програмом одржавања јавне хигијене

- дневно прање улица Потпоручника Говедарице и Змај Јовина (МЗ 1.мај)

- грабуљање лишћа и чишћење лишћа из живе ограде и шибља са сакупљањем, утоваром и одвозом на територији МЗ Палилуле и МЗ Станово

- орезивање шибља и живе ограде на територији МЗ Центар

- крчење непожељне вегетације у Спомен-парку „Крагујевачки октобар“ (МЗ 21.октобар)

- замена светиљки јавног осветљења које нису у функцији на територији МЗ Шумарице и МЗ Горње Јарушице, као и отклањање кварова на мрежи јавног осветљења на територији Града.