Резултати испитивања микробиолошке и хигијенске исправности воде за пиће на јавним чесмама са изворском водом показали су да је од 11 анализираних узорака за употребу безбедна и исправна вода на четири јавне чесме у Шумарицама, Теферичу, Белошевцу и на Бубњу.

После испитиваних параметара, микробиолошка неисправност уочена је на узорцима са јавних чесама у Кошутњаку, Дивостину, Ждраљици, Букоровцу, на извору Каповац, у Петровцу и на Грујиној чесми. Узорковање је извршено 2. фебруара од стране надлежне установе, Института за јавно здравље.