На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре, у среду, 21. фебруара, обављају следеће радове:

- дежурство екипа зимске службе по унапред утврђеном распореду у складу са Планом и програмом зимске службе

- враћање раскопаних површина у пређашње стање асфалтом у улицама Карађорђева (МЗ Центар града), Јанка Веселиновића и 1.маја (МЗ 1.мај)

- насипање каменим материјалом и равнање у улицама Панонска, Гаврила Принципа (МЗ Угљешница) и у засеоку Пирево (МЗ Драгобраћа)

- припрема за асфалтирање улице Стефана Здравковића (МЗ Виногради)

- поправка оштећене и уградња недостајуће опреме пута према пројекту проласка државних путева кроз насељено место на територији града Крагујевца – баријерних стубића у Горњомилановачкој улици (МЗ Шумарице)

- поправка оштећене и уградња недостајуће вертикалне сигнализације на територији МЗ Станово, МЗ Ердеч и МЗ Грошница

- ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, као и сакупљање папира са јавних зелених површина и машинско чишћење коловоза у складу са Програмом одржавања јавне хигијене

- дневно прање улице Радоја Домановића (МЗ Вашариште)

- грабуљање лишћа и чишћење лишћа из живе ограде и шибља са сакупљањем, утоваром и одвозом на територији МЗ Вашариште, МЗ Сушица и МЗ Аеродром

- орезивање шибља и живе ограде на територији МЗ Аеродром

- орезивање сувих грана на дрворедним садницама у улици Краља Александра I Карађорђевића (МЗ Центар града)

- отклањање кварова на мрежи јавног осветљења на територији Града.