На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре, у четвртак, 22. фебруара, обављају следеће радове:

- дежурство екипа зимске службе по унапред утврђеном распореду у складу са Планом и програмом зимске службе

- враћање раскопаних површина у пређашње стање асфалтом у улицама Саве Ковачевића (МЗ Бубањ) и 1.маја (МЗ 1.мај)

- насипање каменим материјалом и равнање у улицама Панонска, Јурија Гагарина (МЗ Угљешница) и Ловачка (МЗ Станово)

- припрема за асфалтирање улице Стефана Здравковића (МЗ Виногради)

- постављање техничког средства за принудно успоравање саобраћаја на Општинском путу 91-12 у зони Основне школе „Свети Сава“ у Поскурицама, према одговарјућем саобраћајном пројекту и решењу Градске управе

- замена неисправних и дотрајалих трептача на саобраћајном знаку са унутрашњим осветљењем „пешачки прелаз“ у улици др Јована Ристића (МЗ Бресница)

- поправка оштећене и уградња недостајуће вертикалне сигнализације на територији МЗ Лепеница и МЗ Бубањ

- ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, као и сакупљање папира са јавних зелених површина и машинско чишћење коловоза у складу са Програмом одржавања јавне хигијене

- дневно прање улица Војводе Путника и Војводе Мишића (МЗ Вашариште)

- грабуљање лишћа и чишћење лишћа из живе ограде и шибља са сакупљањем, утоваром и одвозом на територији МЗ Вашариште и МЗ Аеродром

- орезивање шибља и живе ограде на територији МЗ Аеродром

- орезивање сувих грана на дрворедним садницама у улици Краља Александра I Карађорђевића (МЗ Центар града)

- замена светиљки јавног осветљења које нису у функцији на територији МЗ Десимировац и отклањање кварова на мрежи јавног осветљења на територији Града.