На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре, у петак, 23. фебруара, обављају следеће радове:

- дежурство екипа зимске службе по унапред утврђеном распореду у складу са Планом и програмом зимске службе

- враћање раскопаних површина у пређашње стање асфалтом у улицама Светозара Марковића (МЗ 1.мај) и Кумановска (МЗ Бубањ)

- насипање каменим материјалом и равнање у улицама Панонска (МЗ 1.мај) и Браће Николић (МЗ Бубањ)

- насипање и равнање гребаним асфалтом у улици Стевана Милутиновића (МЗ Станово)

- припрема за асфалтирање улице Стефана Здравковића (МЗ Виногради)

- поправка оштећене и уградња недостајуће опреме пута према пројекту проласка државних путева кроз насељено место на територији града Крагујевца – баријерних стубића у Горњомилановачкој улици (МЗ Шумарице)

- замена неисправних и дотрајали трептача на саобраћајном знаку са унутрашњим осветљењем „пешачки прелаз“ у улици 9.маја (МЗ Белошевац)

- поправка оштећене и уградња недостајуће вертикалне сигнализације на територији МЗ Бубањ, МЗ Јовановац и МЗ Петровац

- ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, као и сакупљање папира са јавних зелених површина и машинско чишћење коловоза у складу са Програмом одржавања јавне хигијене

- дневно прање улице Саве Ковачевића (МЗ Бубањ)

- грабуљање лишћа и чишћење лишћа из живе ограде и шибља са сакупљањем, утоваром и одвозом на територији МЗ Вашариште и МЗ 1.мај

- орезивање шибља и живе ограде на територији МЗ Аеродром

- крчење непожељне вегетације на територији МЗ Голочело

- замена светиљки јавног осветљења које нису у функцији на територији МЗ Десимировац и отклањање кварова на мрежи јавног осветљења на територији Града.