Сви органи јавне власти, привредни субјекти са више од 50 запослених, политичке странке, синдикати и тела за родну равноправност дужни су да достављају Годишњи извештај о остваривању родне равноправности Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог као органу надлежном за праћење остваривања родне равноправности у друштву.

Тим поводом, у оквиру кампање „Унапреди родну равноправност“ коју спроводи Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог у сарадњи са ГИЗ-ом, данас је у Бизнис иновационом центру у Крагујевцу одржана трећа инфо сесија на којој су обвезницима подношења извештаја о родној равноправности - представницима органа јавне власти, послодаваца, синдиката из Крагујевца и централне Србије представљене Смернице за примену Закона о родној равноправности које ће им помоћи у припреми будућих извештаја.

Рејхан Куртовић, државни секретар у Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог истакао је да је „постизање родне равноправности једно од темељних начела људских права и представља принцип једнаких могућности за мушкарце и жене у остваривању људских права у свим сферама друштвеног и приватног живота”.

Извештај о остваривању родне равноправности, који израђује ресорно министарство, прати структуру и садржај Закона о родној равноправности и садржи најважније податке о остваривању политике једнаких могућности, спровођењу општих и посебних мера у органима јавне власти и код послодаваца, а нарочито у посебним областима од значаја за родну равноправност, остваривању родне равноправности код политичких странака, синдикалних организација и удружења али и раду изабраних тела за родну равноправност и о одређивању лица задужених за родну равноправност”, истакао је државни секретар.

Он је нагласио да је Град Крагујевац пример добре праксе како се примењују прописи и поштују људска права и додао да током 2021. и 2022. године највећи број обвезника није поднео извештај о родној равноправности.

Према његовим речима, ресорно Министарство ће у наредном периоду поред препорука, захтева и молби морати да спроводи и неке друге мере јер је циљ изградња демократског и равноправног друштва, једнаких шанси и једнаких могућности.

Гордана Дамњановић, чланица Комисије за социјалну политику, здравство и образовање Привременог органа града Крагујевца истакла је да је град Крагујевац лидер у области родне равноправности међу локалним самоуправама у Србији и добитник бројних признања у области родне равноправности.

Град је остварио изузетну сарадњу са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог, од усвајања Европске повеље, промовисања принципа родне равноправности, усвајања стратешких докумената у овој области и примене Закона о родној равноправности од ступања на снагу”, истакла је Дамњановић. Она је нагласила да је Град Крагујевац један од првих градова који је у складу са законском регулативом конституисао Савет за родну равноправност и Комисију за родну равноправност и приступио извештавању у складу са Законом, усвојио Правилник превенције ризика од повреде принципа родне равноправности и да се ради на родно одговорном буџетирању.