Резултати испитивања микробиолошке и хигијенске исправности воде за пиће на јавним чесмама са изворском водом показали су да је од 11 анализираних узорака за употребу безбедна и исправна вода са шест јавних чесми у Дивостину, Шумарицама, Теферичу, Петровцу, Букуровцу и на Бубњу.

После испитиваних параметара микробиолошка неисправност уочена је на узорцима са јавних чесама у Ждраљици, Кошутњаку, Белошевцу, извору Каповац и на Грујиној чесми. Узорковање је извршено 20. фебруара 2024. године од стране надлежне установе, Института за јавно здравље.