На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре, у уторак, 27. фебруара, обављају следеће радове:

- дежурство екипа зимске службе по унапред утврђеном распореду у складу са Планом и програмом зимске службе

- враћање раскопаних површина у пређашње стање асфалтом у улицама Истарска (МЗ Филип Кљајић) и Розе Луксембург (МЗ Бресница)

- припрема за асфалтирање у улицама Стефана Здравковића (МЗ Виногради) и Страхиње Бобића (МЗ Бресница)

- поправка оштећене и уградња недостајуће вертикалне сигнализације на територији Града

- ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, као и сакупљање папира са јавних зелених површина и машинско чишћење коловоза у складу са Програмом одржавања јавне хигијене

- дневно прање улица Kaрађорђева и Луја Пастера (МЗ Вашариште)

- грабуљање лишћа са зелених површина и чишћење лишћа из живе ограде и шибља са сакупљањем, утоваром и одвозом на територији МЗ Вашариште и МЗ Аеродром

- орезивање дрвећа у улицама Кајмакчаланска и Мокрањчева (МЗ Народни херој Филип Кљајић)

- замена светиљки јавног осветљења које нису у функцији на територији МЗ Чумић и отклањање кварова на мрежи јавног осветљења на територији Града.