На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре, у уторак, 2. априла, обављају следеће радове:

- асфалтирање ударних рупа у Бирчаниновој улици (МЗ Стара радничка колонија)

- припрема за асфалтирање Улице Драгољуба Миловановића Бене од Дурмиторске до Копаоничка улице (МЗ 21.октобар) и Копитарева (МЗ Вашариште)

- асфалтирање припремљених површина у Корабској улици (МЗ Велико Поље)

- насипање каменим материјалом и ваљање улица Бранка Миљковића, Македонских бригада и Генерала Варјачића (МЗ Шумарице)

- израда аутобуског стајалишта на територији МЗ Шумарице

- обележавање хоризонталне сигнализације - пешачких прелаза на раскрсници улица Булевар краљице Марије и Драгољуба Миловановића Бене (МЗ Ердоглија)

- поправка оштећене и уградња недостајуће вертикалне сигнализације – Јужна обилазница

- обележавање хоризонталне сигнализације - ознака на коловозу - Јужна обилазница

- ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, као и сакупљање папира са јавних зелених површина и машинско чишћење коловоза у складу са Програмом одржавања јавне хигијене

- дневно прање - Звезда Чвор

- кошење вегетације поред локалних путева Сабанта - Дулене

- орезивање дрвореда у улицама Копаоничка (МЗ 21.октобар), Лепенички булевар (МЗ Бубањ) и Кнеза Михаила (МЗ Палилуле)

- кошење уређених зелених површина на територији МЗ Бубањ, МЗ 1.мај, МЗ Вашариште и МЗ Белошевац

- замена светиљки јавног осветљења које нису у функцији на територији МЗ Белошевац и отклањање кварова на мрежи јавног осветљења на територији Града.