На територији Града, екипе Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, у складу са Програмом одржавања комуналне инфраструктуре, у понедељак, 15. априла, обављају следеће радове:

- асфалтирање припремљених површина у улицама Обилићева (МЗ Стара радничка колонија) и Слободе (МЗ Бубањ)

- припрема за асфалтирање Улице Драгољуба Миловановића Бене од Дурмиторске до Копаоничке улице (МЗ 21.октобар)

- фрезовање асфалтних површина и припрема за враћање у пређашње стање улица Младена Милорадовића и Корушка (МЗ Станово)

- израда аутобуског стајалишта у Горњомилановачкој улици (МЗ Шумарице)

- израда окретнице за јавни градски превоз на територији МЗ Ждраљица

- насипање каменим материјалом и равнање улица на територији МЗ Велики Шењ

- обележавање хоризонталне сигнализације - ознака на коловозу, пешачких прелаза у зони ОШ „Вук Караџић“ (МЗ Народни херој Филип Кљајић)

- обележавање хоризонталне сигнализације - ознака на коловозу, пешачких прелаза у улицама Блаже Хаџивуковића (МЗ Велико Поље), Октобарских жртава (МЗ Грошница), Партизанских курира (МЗ Ердеч) и Миливоја Банковића Сићка (МЗ Белошевац)

- ручно чишћење и прочишћавање пешачких стаза, тротоара и платоа, сакупљање папира са јавних површина, машинско чишћење саобраћајница, као и ноћно прање улица у складу са Програмом одржавања јавне хигијене

- дневно прање Улице др Јована Ристића (МЗ Бресница)

- крчење вегетације дуж локалног пута Велике Пчелице - Дулене

- кошење уређених зелених површина на територији МЗ Вашариште, МЗ Центар и МЗ Илићево

- замена светиљки јавног осветљења које нису у функцији на територији МЗ Ердоглија и МЗ Ердеч, као и отклањање кварова на мрежи јавног осветљења на територији Града.