Одборници Скупштине града Крагујевца, после 16 сати рада, усвојили су предлог да се наставак прве редовне седнице настави 15. маја са почетком у 9.00 сати.

До сада су усвојене четири тачке дневног реда. Прва тачка се односи на одлуке о доношењу Програма из области јавног здравља, друга закључци о усвајању Извештаја о раду и пословању установа култура за 2023. годину, трећа усвајање финансијских планова и давање сагласности на Програме рада установа културе, Центра за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ Крагујевац, Центра за социјални рад „Солидарност“ Крагујевац, Градске туристичке организације „Крагујевац“ и Програм рада и развоја Апотекарске установе Крагујевац за 2024. годину и четврта тачка дневног реда је решење о сагласности на Програм о изменама и допуни Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа „Шумадија“, ЈКП „Нискоградња“ и Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ д.о.о. Крагујевац.